torsdag 15 oktober 2020

19 efter Trefaldighet - Trons kraft

Vi samlas under enkla förhållanden: Gudstjänst söndagar kl. 11.00, onsdagar bön kl. 18.00-18.45, körövning kl 19.00- 20.30.
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Söndag 18 oktober  Gudstjänst   kl. 11.00

Predikan: Lars-Olof Grund

Ledning: Barbro Häller

Musik: Maria Langefors. Sång: Åke Myrberg


torsdag 8 oktober 2020

Tacksägelsedagen - Lovsång

Vi samlas under enkla förhållanden: Gudstjänst söndagar kl. 11.00, onsdagar bön kl. 18.00-18.45, körövning kl 19.00- 20.30.
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Söndag 11 oktober  Festgudstjänst "Sida vid sida"   kl. 11.00


Festgudstjänster samtidigt i Brunflo, Oviken och Östersund med installation av Växtpool Jämtlands medarbetare. 


I Equmeniakyrkan Östersund: Christian Lennartsson. 


Medverkande: Sara Löfstedt, Peter Carlssson, Mikael Nilsson. Predikan av Per Alfredsson.
torsdag 1 oktober 2020

DEN HELIGE MIKAELS DAG

Vi samlas under enkla förhållanden: Gudstjänst söndagar kl. 11.00, onsdagar bön kl. 18.00-18.45, körövning kl 19.00- 20.30.
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Söndag 4 oktober  Gudstjänst med nattvard kl. 11.00

Joh 1:47-51

Jesus såg Natanael komma och sade om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek." Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung." Då sade Jesus till honom: "Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se." Och han sade: "Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."fredag 25 september 2020

16 efter Trefaldighet

Vi samlas under enkla förhållanden: Gudstjänst söndagar kl. 11.00, bön ojämna veckor och körövning jämna veckor onsdagar kl 18.30.
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Söndag 27 september  Gudstjänst  kl. 11.00

Webbgudstjänst från kyrkokonferensen 

Gudstjänst med avskiljning- och förbönsakter

Biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin predikar i gudstjänsten som leds av Klas Johansson. För sången och musiken svarar Immanuel gospel och en grupp med Victor Bodell i spetsen. Dessutom får vi även här ett inslag från ”webbkören” med sångare från hela landet.I denna gudstjänst avskiljs biträdande kyrkoledare och regional kyrkoledare i Öst, samt missionär, som alla finns på plats i Immanuelskyrkan, Stockholm.
Det är även förbönsakt för de som har internationella uppdrag eller skall ut i vägledningsåret. Dessa samlas lokalt i sin församling, eller motsvarande, och följer gudstjänsten därifrån tillsammans med pastor och/eller andra företrädare i församlingen som är med i förbönen för dem när det momentet kommer.
Även i denna gudstjänst kommer det att ges tid för ljuständning och förbön för er som följer gudstjänsten hemma eller i er församling.


torsdag 17 september 2020

15 söndag efter Trefaldighet - Ett är nödvändigt

Vi samlas under enkla förhållanden: Gudstjänst söndagar kl. 11.00, bön ojämna veckor och körövning jämna veckor onsdagar kl 18.30.
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 


Söndag 20 september  Gudstjänst  kl. 11.00

Predikan: Björn Almén

Ledning: Leif Schelin

Musik: Magdalena Sundin

Kyrkfika

                            


tisdag 8 september 2020

14 söndag efter Trefaldighet - Enheten i Kristus

Vi samlas under enkla förhållanden: bön onsdagar kl. 18.30 
Gudstjänst söndagar kl. 11.00 
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra samlingar i vår församling är fortfarande inställda. 

Söndag 13 september  Gudstjänst  kl. 11.00   Enheten i Kristus

Ps 61 

   Lågorna är många, ljuset är ett, ljuset Jesus Kristus,

   lågorna är många, ljuset är ett, vi är ett i honom.

   Grenarna är många, trädet är ett, trädet Jesus Kristus,

   grenarna är många, trädet är ett, vi är ett i honom!

   Lemmarna är många, kroppen är en, Jesu Kristi kyrka,

   lemmarna är många, kroppen är en, vi är ett i honom!


                    

onsdag 2 september 2020

13 söndag efter trefaldighet

Vi samlas under enkla förhållanden: bön onsdagar kl. 18.30 
Gudstjänst söndagar kl. 11.00 
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra samlingar i vår församling är fortfarande inställda. 

Söndag 6 september  Gudstjänst  kl. 11.00   Medmänniskan

Församlingens Höstupptakt.

Nattvard, medlemsintagning, installation, kyrkfika.

Matt 7:12

Jesus sade: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger."