torsdag 8 april 2021

2:a Söndagen i Påsktiden -Påskens vittnen

Söndag kl. 11.00 Kyrkfika  zoom. 
Med Barbro Häller & Peter Carlsson

Vi samtalar och fikar tillsammans! För den som vill, börjar vi med att titta på dagens Gudstjänst på Tv kl. 10.00Eller så kommer du direkt till fikat! 
Välkommen!


Klicka här för länk Via app kan detta behövas: Meeting ID: 894 8677 2466 Passcode:083250 Tisdag kl. 14-16 "Öppen Kyrka" 
Välkommen in för ljuständning, bön, en stund i stillhet! Vi samlas höst 8 deltagare.

Tisdag kl. 18-19  Bibelsamtal på zoom.
 
Kolosserbrevet 4 med Christian Lennartsson. 
Välkommen! 

Klicka här för länk Via app kan detta behövas. Meeting ID: 831 5134 1390  Passcode:200447

Tisdag kl. 19-20 Mittläsarna på zoom 
Vi läser tillsammans ur Första Korintierbrevet, någon leder en reflektion och vi samtalar om texten och vad den betyder för oss. Välkommen att vara med!

Klicka här för länk  Meeting ID: 839 4143 7843

Onsdag kl. 18.30 Välkommen till Bön 
Vi samlas höst 8 deltagare. Vill du att vi ska ta med något i bön, hör gärna av dig.

"Jag är uppståndelsen och livet."

Jesus,  Joh 11:25torsdag 1 april 2021

Påsken

 


Välkommen till påskens gudstjänster!

Skärtorsdagen kl. 19
Getsemanestund på Zoom. Bön och reflektion inför påsken  Talare: Börje Johansson
Arr: 321-kyrkorna. 

https://zoom.us/j/91402947930...
Meeting ID: 914 0294 7930
Passcode: 412505

Långfredagen kl. 11
Vi firar gemensam gudstjänst i Brunflo Missionskyrka via zoom. 
Arr: Brunflo missionsförsamling, gemensamt med Sv.ky och EFS i Brunflo. 

https://us02web.zoom.us/j/86370256934
Meeting ID: 863 7025 6934
Möjlighet finns även att delta i kyrkan, max 8 deltagare. 
För att anmäla dig ring tfn 063-140 321  eller SMS 072-521 93 41 och invänta bekräftelse!

Påskdagen kl. 11 

Gudstjänst för alla åldrar på Zoom.
Välkommen att vara med att se och uppleva vad som finns i våra påskägg!
Arr: Equmeniakyrkan Östersund

https://us02web.zoom.us/j/85439011352
Meeting ID: 854 3901 1352 


Jesus är uppstånden!


Tisdag kl. 18-19  Bibelsamtal på zoom 
ur Kolosserbrevet med Kjell Jönsson. 
Välkommen! 

Klicka här för länk Via app kan detta behövas. Meeting ID: 831 5134 1390   Passcode: 200447

Tisdag kl. 14-16 "Öppen Kyrka" 
Välkommen in för ljuständning, bön, en stund i stillhet! Vi samlas höst 8 deltagare.


Onsdag kl. 18.30 Välkommen till Bön 
Vi samlas höst 8 deltagare. Vill du att vi ska ta med något i bön, hör gärna av dig.
 

Nationella råd ang. Pandemin

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och 
allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.
Alla i samhället, både individer och 
verksamhetsansvariga, har en skyldighet att
vidta åtgärder för att 
förhindra smittspridning. Fr.o.m. 10 januari har även en
tidsbegränsad Pandemilag införts, se mer information nedan.

Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med

Det här rådet innebär en skärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor 
än de man bor tillsammans med.

Med fysisk kontakt menas de människor som du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters
avstånd, och att mötet (kontakten) pågår i mer än 15 minuter.
Den typen av fysiska kontakter bör du undvika helt och hållet.

Utifrån dessa råd kommer Equmeniakyrkan att tills vidare fortsatt ha digitala samlingar,
samt det som aviseras på hemsidan.

Här nedan kan du läsa utförligare angående gällande råd.

Info från Krisinformation.se

Info från Region Jämtland Härjedalen


fredag 26 mars 2021

Palmsöndagen- Vägen till korset

Söndag kl. 11.00 Kyrkfika  zoom.  Med Lena Kolak och Tommy Gezelius
Vi samtalar och fikar tillsammans! 
För den som vill, börjar vi med att titta på dagens 
Gudstjänst på Tv kl. 10.00.
Eller så kommer du direkt till fikat!  Välkommen!

Klicka här för länk Via app kan detta behövas: Meeting ID: 894 8677 2466 Passcode: 083250 


Söndag kl. 16.00 "Knytisgudstjänst "  zoom.  Där får vi alla medverka, med något att dela och/eller med vår närvaro! Välkommen!


 

Klicka här för länk Via app kan detta behövas. Meeting ID: 951 7934 6620 Passcode: 625842 

Tisdag kl. 18-19  Bibelsamtal på zoom ur Kolosserbrevet med Christian LennartssonVälkommen! 

Klicka här för länk Via app kan detta behövas. Meeting ID: 831 5134 1390   Passcode: 200447Tisdag kl. 14-16 "Öppen Kyrka" Välkommen in för ljuständning, bön, en stund i stillhet! Vi samlas höst 8 deltagare.


Onsdag kl. 18.30 Välkommen till BönVi samlas höst 8 deltagare.
Vill du att vi ska ta med något i bön, hör gärna av dig.


Onsdag kl. 19.00 "Mittläsarna" via zoom. Tema: Församlingsliv, leva församling och gemenskap. Vi läser tillsammans ur Första Korintierbrevet, någon leder en reflektion och vi samtalar om texten och vad den betyder för oss.
Välkommen till samtal!

Klicka här för länk 
Via app kan detta behövas. Meeting ID: 839 4143 7843Påskens samlingar, förutom måndag,  kommer att ske via zoom och är gemensamma för Växtpool Jämtland, Länkarna läggs ute nästa vecka.

 • Skärtorsdag       kl. 19.00  Getsemanestund från 321-kyrkorna
 • Långfredag        kl. 11.00   Långfredagsgudstjänst från Brunflo MF (EFS och Sv. Ky)
 • Påskdagen         kl. 11.00   Barngudstjänst, för alla åldrar från Equmeniakyrkan Ösd.

 • Annandag påsk kl. 11.00  Välkommen till enkel vandring, tema ”Kärlek och Glädje”!
  En dag för frisk luft, gemenskap, uppmuntran, samtal och fika!
  Vi går på lättillgänglig plats, ca 1 timme. Dagen börjar med en inledning, sedan något stopp under vägen för reflektio
  n, och så avslutar vi med att knyta ihop vandringen och fika tillsammans . Alla tar med eget fika och något varmt att sitta på.
  P.g.a. rådande restriktioner kan vi vara endast 8 deltagare, förutom ledare.

Så vill du vara med och vandra, anmäl dig till Helén via mail eller tfn. 070-260 60 55 senast tisdag 30 mars.  Mer information kommer efter anmälan 

Välkommen!

 

 En bön inför Stilla veckan:torsdag 18 mars 2021

5:e Söndagen i Fastan- Marie Bebådelsedag

 


Söndag kl. 10-13 Temadag om "Att dela tro"

Så förbered fikabrickan och koppla upp dig till en innehållsrik dag via zoom för samtal, fika, gemenskap och Gudstjänst! Välkommen!
Klicka här för länk Via app kan detta behövas 
Meeting ID: 423 132 114 Passcode: 158741


Tisdag kl. 18-19  Bibelsamtal på zoom ur Kolosserbrevet, Mikael Nilsson. Välkommen! 

Klicka här för länk Via app kan detta behövas. Meeting ID: 831 5134 1390   Passcode: 200447Tisdag kl. 14-16 "Öppen Kyrka" Välkommen in för ljuständning, bön, en stund i stillhet!


Onsdag kl. 18.30 Välkommen till Bön, en stund i stillhet!
Vill du att vi ska ta med något i bön, hör gärna av dig. 

fredag 12 mars 2021

Midfastosöndagen - Livets bröd

Söndag kl. 11.00 Församlingsmöte  zoom.  
Vi diskuterar frågan om församlingsföreståndare. Förbered gärna lite fika till pausen!
Klicka här för länk Via app kan detta behövas: 
Meeting ID: 894 8677 2466 Passcode: 083250 


Söndag kl. 16.00 "Knytisgudstjänst "  zoom.  Där får vi alla medverka, med något att dela och/eller med vår närvaro! Välkommen!


 

Klicka här för länk Via app kan detta behövas. Meeting ID: 969 5438 0859 Passcode: 830275 

Tisdag kl. 18-19  Bibelsamtal på zoom ur Filipperbrevet, Hamid Tivpoor. Välkommen! 

Klicka här för länk Via app kan detta behövas. Meeting ID: 831 5134 1390   Passcode: 200447Tisdag kl. 14-16 "Öppen Kyrka" Välkommen in för ljuständning, bön, en stund i stillhet!

Onsdag kl. 18.30 Bön, en stund för stillhet!


torsdag 4 mars 2021

3:dje Söndagen i Fastan- Kampen mot ondskan

 

Söndag kl. 11.00 Kyrkfika  zoom.  Med Hamid Tivpoor & Ulla Strindberg
Vi samtalar och fikar tillsammans! 
För den som vill, börjar vi med att titta på dagens
Gudstjänst på Tv kl. 10.00.
Eller så kommer du direkt till fikat!  


Vi ses vid "fikabordet"! 
Välkommen!
Klicka här för länk Via app kan detta behövas: Meeting ID: 894 8677 2466 Passcode: 083250 Söndag kl. 16.00 "Knytisgudstjänst "  zoom Där får vi alla medverka, med något att dela och/eller med vår närvaro! Välkommen!
Klicka här för länk  Via app kan detta behövas Meeting ID: 974 2121 1195
Passcode: 246215 

Tisdag kl. 18-19  Bibelsamtal om Filipperbrevet med Hamid Tivpoor, zoom. Välkommen! 

Klicka här för länk Via app kan detta behövas. Meeting ID: 831 5134 1390   Passcode: 200447Tisdag kl. 14-16 och onsdag kl. 18-19.30 "Öppen Kyrka" 
Välkommen in för ljuständning, bön, en stund i stillhet!


Torsdag kl. 19-20 Mittläsarna. Vi läser tillsammans ur Första Korintierbrevet, någon leder en reflektion och vi samtalar om texten och vad den betyder för oss. Välkommen att vara med!

Klicka här för länk  Meeting ID: 839 4143 7843