tisdag 19 mars 2019

Gudstjänst

Söndag 24 mars kl. 11.00
Gudstjänst  Jungfru Marie bebådelsedag  


Leif Schelin, John Alemu

Kören

Kyrkfika

torsdag 14 mars 2019

GudstjänstSöndag 10 mars kl. 11.00
Gudstjänst  

 

2 söndagen i fastan "Den kämpande tron".


Leif Schelin, Hamid Tivpoor 

Sång: Sten Jennervall  

Välkomnande av Hamid Tivpoor


Dop


Kyrkfika

söndag 10 mars 2019

Programblad för perioden mars till maj 2019

Programblad för perioden mars till några helger in i juni 2019 är nu färdigt.

Programbladet finns åtkomligt både i pappersformat och i digitalt format från hemsidan, se ruta längre ned till höger. Blad i pappersformat kan hämtas i kyrkan från och med söndagen 10 mars.


Under programperioden startar Al Massira ­- en Alpha-kurs ur ett österländskt perspektiv. Den kristna tron presenteras genom en kronologisk översikt av Bibeln i sin ursprungliga miljö i mellanöstern. Håll ögon och öron öppna, mer information om detta senare. Alla är välkomna!

Söndag 12 maj är det en samlyst gudstjänst för Jämtlandsdistriktet. Söndagen är också en temadag kring  ”Öppnare än vi tror”. - Att dela tro i ett sekulariserat land. Equmeniakyrkan Region Mitt mfl medverkar och den gemensamma Equmeniakören sjunger.

måndag 4 mars 2019

Gudstjänst

Söndag 10 mars kl. 11.00
Gudstjänst  

 

1 söndagen i fastan 


Bodil Eriksson, Betlehemskyrkan, Sundsvall 

Ingegerd Silverdahl 

Kyrkfika

tisdag 26 februari 2019

Nattvardsgudstjänst på Fjällgården

Söndag 3 mars kl. 11.00Gemensamt formad Nattvardsgudstjänst på Fjällgården i Höglekardalen


Fastlagssöndagen  "Kärlekens väg"

Sopplunch


Avfärd från Equmeniakyrkan, Stuguvägen 18

klockan 09.15 

onsdag 20 februari 2019

Församlingens årsmöte

Söndag 24 februari kl. 11.00
Församlingens årsmöte  


Sexagesima   


"Det levande ordet"


Årsmöte med inledande andakt

Leif Schelin

Kyrkfika

fredag 15 februari 2019

Gudstjänst

Söndag 17 februari kl. 11.00
Gudstjänst  

Septuagesima   


"Nåd och tjänst"


Leif Schelin, Hamid Tivpoor, m.fl.

Sång: Erik och Lena-Maria Öberg

Kyrkfika