tisdag 21 maj 2019

Gudstjänst

Söndag 26 maj kl. 11.00
Gudstjänst


Bönsöndagen: "Bönen"  


Leif Schelin 
Tommy Gezelius 


Musik: Tomas och Magdalena Sundin

Kyrkfika

måndag 13 maj 2019

Gudstjänst

Söndag 19 maj kl. 11.00

Gudstjänst

Att växa i tro  


Hamid Tivpoor 
Peter Carlsson 

Sång: Erik och Lena-Maria Öberg

Kyrkfika

Församlingsmöte


onsdag 8 maj 2019

Gudstjänst för Jämtlandsdistriktet

Söndag 12 maj kl. 11.00

Nattvardsgudstjänst
"Öppnare än vi tror"

Predikan: Marcus Olsson 

Samlyst gudstjänst för Jämtlandsdistriktet 

En temadag om att dela tro i ett sekulariserat land.


P-O Byrskog
Sara Löfstedt
Erika Planeskog 
Mikael Nilsson

Equmeniakören under ledning av 
Sven-Erik Johansson

Kyrkfika


tisdag 30 april 2019

Cafégudstjänst

Söndag 5 maj kl. 11.00

Cafégudstjänst

Katarina Boija
Birgitta Wesslund


Konst & konsthantverk


Utställning i målande,

keramik, ull m.m.
Kyrkfika

onsdag 24 april 2019

Gudstjänst

Söndag 28 april kl. 11.00

Gudstjänst

"Påskens vittnen" 


Leif Schelin

Mia Peterson 

Vittnesbörd

Offer till Equmeniakyrkans nationella arbete

Kyrkfika

onsdag 17 april 2019

Påskens samlingar

Skärtorsdag 18 april kl. 19.00

Skärtorsdagsbetraktelse
Leif Schelin


Långfredag 19 april kl. 11.00

Gudstjänst
Anders Silfverdal, Ulla Strindberg
KyrkfikaPåskdagen 21 april kl. 11.00

Gudstjänst
Lennart Åkerblom, Lena Kolak
Sång och musik av flera medverkande
Kyrkfika

onsdag 10 april 2019

Nattvardsgudstjänst

Söndag 14 april kl. 11.00

Nattvardsgudstjänst


Equmeniakyrkans kör 

Markusmässan


Ledning: Sven-Erik Johansson 


Kyrkfika