fredag 26 juni 2020

Sommarsamlingar

Vi samlas under enkla förhållanden: bön onsdagar kl. 18.30 
Gudstjänst söndagar kl. 11.00 
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra  samlingar i vår församling är fortfarande inställda. 

Juni

28 Söndag 11.00         Samling               3 sön e trefaldighet – Förlorad och återfunnen 

 

Juli

1 onsdag  18:30         Bön    

 

5 Söndag   11.00        Samling                 4 sön e trefaldighet – Att inte döma 

 

8 onsdag    18.30       Bön                           

 

12 Söndag  11.00      Samling                  11:00 Friluftsgudstjänst för alla ådrar i Måläng 170 – utomhus                                                                                           hemma hos Christian Lennartsson. Ta med fika & stol + badkläder(barnen).                                                                         Ingen organiserad samåkning.

 

15 onsdag     Ingen samling!

 

19 Söndag    Ingen samling!                 

onsdag 17 juni 2020

Johannes Döparens dag

Vi samlas under enkla förhållanden: bön onsdagar kl. 18.30 
Gudstjänst söndagar kl. 11.00 
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra  samlingar i vår församling är fortfarande inställda. 


Söndag  21 juni   Samling kl. 11.00
                                                                       

Jes 42:5

Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, 
brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, 
livsande åt dem som vandrar på jorden.Midsommar, inte svårt att förundras över förvandlingen som skett på några veckor – från död till liv i naturen. Kretsloppet  cirkelgången som åter ger liv till träd och blommor, fåglar som återvänder till vårt land. 

Någonstans tar vi det också för givet, det är ”naturligt”. Vi tror oss veta att det skall vara så och hur det sker. Samtidigt lär vi oss hela tiden nya saker om vår naturliga ”natur”. Vetenskapen dyker allt djupare ner i hur allt fungerar och ser ut och det verkar bli allt svårare att förklara vår "naturliga" tillvaro. Detta är i sig en skönhet som visar på Bibelns djup i beskrivningen av vår och allts existens och att det finns en Skapare bakom allt. 

Av jord är vi komna, molekyler av jordens stoft. Jord skall vi åter vara. En cirkelgång gäller för naturens ingredienser. Men - så har människan något unikt. Hos henne är Guds andes liv ”inblåst”. Hon är inte endast stoft, molekyler, av ”jord” kommen. Hon är speciell, hon har ett andligt liv, en andlig varelse. 

 tisdag 9 juni 2020

1 söndag efter Trefaldighet

Vi samlas under enkla förhållanden: bön onsdagar kl. 18.30 
Gudstjänst söndagar kl. 11.00 
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra  samlingar i vår församling är fortfarande inställda. 


Söndag  14 juni    

Friluftsgudstjänst i Höla kl. 11.00
Medtag egen stol och fikakorg.
(Ingen samling i Equmeniakyrkan Östersund)


Från Psaltaren 8
När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att du tänker på henne,
en dödlig att du tar dig an honom?
Du gjorde honom nästan till en gud,
med ära och härlighet smörjde du honom,
du lär honom härska över dina verk,
allt lade du under hans fötter:
får och oxar, all boskap och markens vilda djur, 
himmelens fåglar och havets fiskar,
allt som vandrar havets stigar.
Herre vår härskare, 
väldigt är ditt namn över hela jorden.


onsdag 3 juni 2020

Heliga Trefaldighets dag Gud - Fader, Son och Ande

Vi samlas under enkla förhållanden: bön onsdagar kl. 18.30 
Gudstjänst söndagar kl. 11.00 
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra  samlingar i vår församling är fortfarande inställda. Söndag  7 juni    Joh 11:25-27
Då sade Jesus till Marta: 
"Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" 
Hon svarade: 
"Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen."torsdag 28 maj 2020

Pingst - Den heliga Anden

Vi samlas under enkla förhållanden: bön onsdagar kl. 18.30 
Gudstjänst söndagar kl. 11.00 
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra  samlingar i vår församling är fortfarande inställda. Söndag  31 maj    Joh 7:37-39
På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: 
"Är någon törstig, så kom till mig och drick. 
Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, 
som skriften säger." 
Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.måndag 18 maj 2020

Hjälparen kommer

Vi samlas under enkla förhållanden: bön onsdagar kl. 18.30 
Gudstjänst söndagar kl. 11.00 
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra  samlingar i vår församling är fortfarande inställda. Sön. 24 maj    Joh 16:12-15
Jesus sade: "Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta."

tisdag 12 maj 2020

Bönsöndagen

Vi samlas under enkla förhållanden onsdagar kl. 18.30 till bön och söndagar kl. 11.00 till Gudstjänst där vi håller oss till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra  samlingar i vår församling är fortfarande inställda. 

Tröstens ord finns i raderna i kommande söndags text! Ja här finns Evangelium!
Vi behöver inte förställa oss, vi behöver inte göra oss till – vi får vara såsom vi är. Och det är Guds nåd.Matt 6:5-8
Jesus sade: "När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det."


Tröstens ord är det också att vi alla är lika. 
Jesus säger: När ni ber – inte om ni ber.
Han vet att vi alla behöver Honom.
Någon gång i livet kommer vi alla till en punkt då vi kommer att be. 
Nu på söndag är det Bönsöndagen - en speciell dag för bön. 
Som kristen är det naturligt att be – liksom i de flesta andra religioner.
Men kanske måste vi tänka över skillnaderna på vad bönen är i de olika religionerna?
Är vi tillsagda att be – ett visst antal gånger per dag, vissa speciella böner, viss lång tid - eller får vi be och be om hjälp när vi vill?
Ber vi för att genom bönen förtjäna Gud - eller ber vi för att vi har nåd?
Är bönen vår väg till Gud - eller är bönen Guds väg till oss?
Är bönen en ritual - eller är den en relation?

I texten ovan säger Jesus att Gud redan vet vad vi behöver innan vi ber - så enkelt är det. 
Följ Honom som sa följ mig - Jag är vägen, sanningen och livet.