fredag 31 oktober 2014

Snart nytt program!

Programgruppen jobbar på med nästa periods program omfattande perioden december till februari. Bland annat så är det ekumenisk bönevecka 18-24 januari. Till dessa samlingar kommer Liselott J Andersson, en av Equmeniakyrkans riksevangelister

Här kan ni läsa mer om Evangelist Liselotte J Andersson