söndag 16 november 2014

Aktuellt program...

Det kan vara värt att titta på hemsidans programinformation ibland. Där finns infört de ändringar och kompletteringar som skett i programmet sedan programbladet "till glädje" kom ut.

Som exempel på aktuella kompletteringar och ändringar kan nämnas att mera utförlig information om sopplunch den 26 nov. nu finns utlagt i hemsidans program. Och att sopplunch med lucia i dec. har flyttats fram en dag till tors. den 11 dec.