lördag 29 november 2014

Program för perioden december 2014 - februari 2015

Det nya programmet är nu färdigt. Det omfattar perioden december 2014 - februari 2015 samt någon vecka in i mars. Under julhelgen hålls gudstjänster omväxlande i vår kyrka, Betel och Pingstkyrkan. Se programbladet eller Odenslundskyrkans hemsida!

Program för den Ekumeniska Böneveckan är också klart. Som tidigare meddelats är det Liselotte J Andersson, evangelist i Equmeniakyrkan, som är huvudtalare i den inledande helgen.

Aktuella ändringar eller kompletteringar förs efterhand in på hemsidan i vanlig ordning.