måndag 2 februari 2015

Gudstjänst med bibeldelningKommande söndag, den 8 feb, delar vi bibelord med varandra på gudstjänsten. På samma sätt som vi brukar sjunga önskepsalmer tillsammans, delar vi den här gången bibelord med varandra. Ord som ligger oss varmt om hjärtat, och gärna med några ord om vad just det bibelstället betyder för oss.

Kören sjunger och efter mötet blir det som vanligt kyrkfika.