tisdag 14 april 2015

Besök av Roger Henningsson, Region Mitt

Roger Henningsson
Roger Henningsson från Equmeniakyrkans Region Mitt medverkar vid två samlingar under helgen 18 - 19 april.

Roger arbetar speciellt med församlingsutveckling i regionen, och för lördagens samling har han angett temat ”Församlingsutveckling - vågar Du tro på församlingens förnyelse, utveckling och växt? En samling med inspiration och utmaningar inför framtiden där Du är viktig!”. Samlingen börjar 16:00 och är samlyst för församlingarna i vårt distrikt.

Utöver detta medverkar Roger också som predikant vid söndagens gudstjänst.