torsdag 28 maj 2015

Program för perioden juni - augusti

Nu är det nya programmet inlagt under sin menyflik ovan. Programblad finns också tillgängligt för nedladdning och utskrift i rutan längre ner till höger. Från och med söndag 7 juni finns det även för avhämtning i pappersform i kyrkan.

Sommaren innehåller färre aktiviteter och gudstjänster än vi kanske vant oss vid. Intresse att ordna gemensamma gudstjänster finns dessvärre inte längre hos våra tidigare samarbetspartners, men det hindrar förstås inte att man besöker andra kyrkor när vi inte har någon egen samling!