torsdag 4 juni 2015

Gudstjänst med nattvardsmässan "Mässa för många"

Kommande söndag, den 7 juni, framför Equmeniakyrkans kör en nattvardsmässa av Jan Mattsson.

Mässan heter "Mässa för många" och avslutas med nattvard ledd av pastor Leif Schelin. Textläsning av Emma Olsson Funegård.

Alla hälsas varmt välkomna att lyssna till körverket och dela gemenskapen vid nattvardsbordet!