måndag 15 juni 2015

Sommarmöten på Frösövallen

Söndag den 21 juni hålls årets sommarmöten på Frösövallen med temat "En kyrka för hela livet". Gästande talare från Equmeniakyrkans Region Mitt är Maria Melin och Roger Henningsson. Även pastor Leif Schelin samt den gemensamma Equmeniakören medverkar. Alla hälsas varmt välkomna!
Maria Melin
Roger Henningsson

Program
11:00 Gudstjänst. Roger Henningsson, Region Mitt och Leif Schelin. Equmeniakören sjunger.

14:00 Maria Melin, Region Mitt presenterar ett material från Equmeniakyrkan för alla åldrar. Ingegerd Silverdahl.