lördag 28 november 2015

Nytt kyrkoår - Nytt program

Lagom till det nya kyrkoåret, som börjar den 1a advent, kommer ett nytt programblad ut. Bladet täcker perioden december till februari och även den första veckan i mars.

Programbladet finns tillgängligt både i pappersformat och i digital form från hemsidan. Blad i pappersformat kan hämtas från kyrkan från och med gudstjänsten 1a advent.

Julafton och Annandagen firar vi gudstjänster gemensamt med Betelkyrkan och Brunflo Missionskyrka. Vid båda tillfällena medverkar Christian Lennartsson.