lördag 30 januari 2016

Inspirationsdag i Brunflo Missionskyrka

Lördagen den 20 februari inbjuds till en inspirationsdag i Brunflo Missionskyrka. Samlingen pågår mellan 10:00 - 13:00.

Dagen startar med ett föredrag av pastor Christian Lennartsson och fortsätter sedan med fika och samtal. Samlingen avslutas med nattvardsfirande.

Inspirationsdagen är ett samarrangemang för storsjöbygdens Equmeniaförsamlingar.