tisdag 24 maj 2016

Mässa för många

Söndag den 5 juni uppför Equmeniakyrkans kör Jan Mattssons nattvardsmässa "Mässa för många". Sven Erik Johansson leder kören från flygeln under framförandet vid gudstjänsten kl. 11:00.

I mässan ingår nattvarden som en naturlig del. Musik och sångtexter är vardagsnära men ändå innerliga.

Kom och ta del av mässan och dela nattvardsgemenskapen med bröd och vin!