onsdag 17 augusti 2016

Installationshögtid!

Söndag den 21 augusti är det gudstjänst med installation av Leif Schelin som pastor och församlingsföreståndare för Equmeniaförsamlingen, Östersund.

Kyrkoledare  Lennart Renöfält, Region Mitt, medverkar vid samlingen som leds av församlingens ordförande Tommy Gezelius. Kören sjunger och gudstjänsten avslutas med kyrkkaffe.

Välkomna att dela vår glädje!