lördag 10 september 2016

Programblad för perioden september - november 2016


Höstens programblad nu färdigt. Det omfattar perioden september till november samt första veckorna i december.

Programbladet finns tillgängligt både i pappersformat och i digital form från hemsidan, se ruta till höger. Blad i pappersformat kan hämtas från kyrkan från och med gudstjänsten 11 september.

Närmaste större begivenhet är församlingens traditionsenliga bussutflykt med Anders Silfverdal. Denna gång österut, se närmare information i programbladet.

Fredag den 16 september kl. 19:00 startar en serie intressanta webbföreläsningar om kristen tro, dess grunder och trovärdighet. Samlingarna, som under hösten går varannan vecka (ojämn vecka), avlutas med fika och diskussioner.