lördag 8 oktober 2016

Josua Reunion

Helgen 1 - 2 oktober hade den ärofulla f.d. ungdomskören Josua Spelemän en återsamling. Ett 40-tal gamla medlemmar från olika delar av Sverige hade slutit upp för att än en gång sjunga sånger ur sin repertoar. Ärrade, gråhåriga veteraner med anor ända från slutet av 40-talet.

Lördagens intensiva övningar avslutades med en konsert på kvällen. Nedan följer några bilder från det tillfället, samtliga tagna av Lennart Åkerblom.

Uppsjungning vid lördagskvällens konsert

Sven Erik Johansson, 85 år och still going strong, presenterarade sång och musik

Kören leddes av en inspirerad Tomas Sundin (bild från söndagens gudstjänst)
Lite speciellt för kören är kanske att man producerat mycket eget material. En höjdpunkt i det avseendet kan nog 80-talet sägas utgöra, då musikalerna "David och Goljat" samt "Belsassars gästabud" framfördes under olika turnéer. Den sistnämnda, "Belsassars gästabud", var helt och hållet en Josua produktion. Såväl text som dialog, musik och arrangemang kom från körens medlemmar.

Förstklassigt komp levererades av dugliga musikanter,
också de sprungna ur Josuas djupa led
Efter konserten avtackades Sven Erik med lika många rosor som kramar

Kören medverkade också vid söndagens nattvardsgudstjänst, ledd av pastor Leif Schelin.