fredag 2 december 2016

Programblad för perioden december 2016 - februari 2017


Programblad för perioden december 2016 till februari 2017 är nu färdigställt. 

Programbladet finns tillgängligt både i pappersformat och i digital form från hemsidan, se ruta längre ned till höger. Blad i pappersformat kan hämtas från kyrkan från och med gudstjänsten 4 december, alltså andra advent..

Julafton bjuds vi in till julbön i Betelkyrkan. Traditionsenligt julfest hålls på trettondagen. Mot slutet av januari kommer ekumeniska böneveckan, som denna gång har John van Dinther som gästande talare. John van Dinther kommer från församlingen New Life Church, Stockholm.

Församlingens årsmöte hålls 19 februari.


Serien med de uppskattade webbföreläsningarna fortsätter även under våren. Föreläsningarna handlar om kristen tro, dess grunder och trovärdighet. Samlingarna avlutas med fika och diskussioner.