onsdag 1 mars 2017

Programblad för perioden mars - maj 2017

Programblad för perioden mars till drygt en vecka in i juni är nu färdigt. 

Programbladet finns tillgängligt både i pappersformat och i digital form från hemsidan, se ruta längre ned till höger. Blad i pappersformat kan hämtas från kyrkan från och med gudstjänsten 5 mars.

Under påsken är vi också detta år inbjudna att deltaga i Marielundskyrkans speciella skärtorsdagsmässa. I övrig anordnas gudstjänster långfredagen och påskdagen i vår egen kyrka. Equmeniakörens vårkonsert hålls detta år den 22 april, alltså en vecka innan valborg.

Observera att datum för träffarna för Sarons liljor och Arons skägg denna gång finns samlade på sidan där det står om Församlingens smågrupper. Detta av utrymmesskäl. 

Serien med webbföreläsningar fortsätter under perioden. De intressanta föreläsningarna handlar om kristen tro, dess grunder och trovärdighet. Samlingarna avslutas med fika och diskussioner.