tisdag 7 mars 2017

Webbföreläsning & Gudstjänst

Fredag 10:e mars kl. 19.00

Webbföreläsning

Välkommen till den nionde föreläsningen i
Bitar till ditt inre pussel
Darwinism - Utveckling - Design - Gud.  Del. 1
Intressant föreläsning om skapelsens förunderlighet och storslagenhet.
Av Göran Schmidt
Samtal och fika.


Söndag 12:e mars kl. 11.00

2a söndagen i fastan. 

Gudstjänst med nattvard 

"Den kämpande tron"
Lef Schelin. Tommy Gezelius. 
Kören. Kyrkfika

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar