onsdag 3 maj 2017

Webbföreläsning och Gudstjänst

Fredag 5:e maj kl. 19.00

Webbföreläsning

Välkommen till den trettonde föreläsningen av
Bitar till ditt inre pussel

Vetenskap & Tro: Vänner eller Fiender?

Det finns en efterhängsen myt som säger att kristen tro och vetenskap har legat i ständig konflikt med varandra. Men är det verkligen så? Har kyrkan genom historien varit fientligt inställd till vetenskap? I den här föreläsningen kommer författaren fram till att den kristna tron och världsbilden tvärtom har varit en förutsättning för modern vetenskap. 

Föreläsning av: Mats Selander
Fika och samtalSöndag 7:e maj kl. 11.00

4 söndagen i påsktiden 
Vägen till livet.

Vandringsgudstjänst med nattvard

Mia Petersson. Lena Kolak. Leif Schelin.
Kyrkfika.