fredag 15 september 2017

Programblad för perioden september - november 2017Programblad för perioden september till en bit in i december är nu färdigt.

Programbladet finns tillgängligt både i pappersformat och i digital form från hemsidan, se ruta längre ned till höger. Blad i pappersformat kan hämtas i kyrkan från slutet av vecka 37.

Fredagarnas webföreläsningar fortsätter under hösten, nu med inriktning på det andliga livet. Församlingen får också flera intressanta besök under perioden: Nils-Olof Tägt kommer med bildspel och berättelser från Palestina, vår nya kyrkoledare för Equmenia Mitt, P-O Byreskog, besöker församlingen, Hans Lunddaahl kommer till oss och Hans Månsson berättar om sitt fotoprojekt "Vattenvärld" m.m.