onsdag 24 januari 2018

Gudstjänst, Seminarium och Gudstjänst

Gudstjänst                               Seminarium                                      Gudstjänst

Söndag 28 jan. Kl. 11.00    Lördag 3 feb. kl. 14.00              Söndag 4.e feb. kl. 11.00
Cafégudstjänst                    Seminarium om islam                  Nattvardsgudstjänst med dop
Peter Carlsson,                    P-O Byrskog                                Anders Silfverdal
Barbro Häller.                       Brunflo Missionskyrka                 Christina Tirén
                                             Fika                                             Kören
                                                                                                 Kyrkfika
                                                                                                 Datakursinformation