tisdag 13 mars 2018

Cafégudstjänst

Söndag 18:e mars kl. 11.00

Cafégudstjänst - Kring vecka 9 i 

Markus runt på 90 dagar
Vi läser: Markus 11: 15 - 12:41

Lena Kolak
Sång och musik: Ingrid och Per Sundbom
Kyrkfika