tisdag 6 mars 2018

Gudstjänst

Söndag 11:e mars kl. 11.00    Gudstjänst   "Livets bröd"


Pastorskandidat Jonathan Ramström. 
Leif Schelin.

Sång: Helen och Elin Bergman Persson.

Bön och offerdag för pastors- och diakonutbildningen.
Utgångskollekt: Insamling til församlingen Matete i Kongo Kinshasa.
Kyrkfika