lördag 3 mars 2018

Programblad för perioden mars - maj

Programblad för månaderna mars till en bit in i juni är nu färdigt.

Programbladet finns tillgängligt både i pappersformat och i digital form från hemsidan, se ruta längre ned till höger. Blad i pappersformat kan hämtas i kyrkan från och med 4 mars..


Påskens gudstjänster firas i samarbete med Sara Watanen och Frälsningsarmén.

Mot slutet av april planeras en helg med aktiviteter och gudstjänst på Fjällgården, och första helgen i maj håller teamet kring "Hope for this nation" en equmenisk mötesserie i sporthallen. Mer information om detta senare.