måndag 30 april 2018

Sporthallen, Östersund

fredag:
Kl. 20.00 – Kvällsmöte. 

                   Talare: Cornelia Forsberg.

lördag:
Kl. 10.00 – Morgonmöte. 
                   Talare: Isak Sperling
Kl. 19.00 – Kvällsmöte. 

                   Talare: Cornelia Forsberg.

söndag:
Kl. 11.00 - Gudstjänst. 

Talare från olika kyrkor i Jämtland och Hope for this nation.