söndag 6 maj 2018

Cafégudstjänst

Söndag 13:e maj kl. 11.00


Cafégudstjänst - Kring vecka 10 i 

Markus runt på 90 dagar
Vi läser: Markus 12:35 - 13:31

Barbro Häller