tisdag 12 juni 2018

Cafégudstjänst

Söndag 10:e juni kl. 11:00

Cafégudstjänst  

3 söndagen efter trefaldighet
Tema: Förlorad och återfunnen

Samtal vid kaffeborden

Peter Carlsson