måndag 2 juli 2018

Sommargudstjänster

Under tre sommarsöndagar firar 
vi gudstjänst under 
lite enklare former.

Var och en tar med eget fika 
till gudstjänsterna.
Samlingarna är i nedre våningen.


Söndag 8.e juli kl. 11.00

Cafégudstjänst 

Mia Peterson 


Söndag 15.e juli kl. 11.00

Gudstjänst     "Jesus förhärligad"

Ulla Strindberg  Söndag 22.a juli kl. 11.00

Cafégudstjänst 

Ingegerd Silverdahl
Sång och musik: Ingrid och Per Sundbom