söndag 9 september 2018

Programblad för perioden september - november


Programblad för perioden september till första helgen i december är nu färdigställt.

Programbladet finns tillgängligt både i pappersformat och i digital form från hemsidan, se ruta längre ned till höger. Blad i pappersformat kan hämtas i kyrkan från och med söndag 9 september.


Sista helgen i september har föreningen Genesis sitt årsmöte i Equmeniakyrkans lokaler. Se information om olika föredrag och aktiviteter på församlingens hemsida. Årsmötet avslutas med gudstjänst gemensamt med Betelförsamlingen på söndagen.