måndag 3 december 2018

Programblad för perioden december -18 till februari -19

Programblad för perioden december -18 till några helger in i mars -19 är nu färdigt.

Programbladet finns åtkomligt både i pappersformat och i digitalt format från hemsidan, se ruta längre ned till höger. Blad i pappersformat kan hämtas i kyrkan från och med söndagen 1a advent.


Några axplock ur programmet:
Lördagen före 4e advent (22 dec.) bjuds stora och små in till samling vid julkrubban. Lena Kolak håller i tyglarna.

En bit in i det nya året, 18 - 25 januari. pågår den ekumeniska böneveckan. Bönesamlingar hålls i olika kyrkor och gemensam mässa firas i Stora kyrkan.

I slutet av februari, söndagen den 24/2, är det åter dags för församlingens årsmöte, Vi kan då summera ett år som har medfört mycket gott för utvecklingen av församlingens verksamhet.