lördag 9 februari 2019

Årsmöteshandlingar 2019

Handlingar inför församlingens årsmöte den 24 februari är nu färdigställda. I rutan till höger är det möjligt att hämta hem dem i digitalt format.

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga i pappersformat från och med gudstjänsten söndagen den 10 februari.

Välkomna till årsmötet alla!

Styrelsen