söndag 10 mars 2019

Programblad för perioden mars till maj 2019

Programblad för perioden mars till några helger in i juni 2019 är nu färdigt.

Programbladet finns åtkomligt både i pappersformat och i digitalt format från hemsidan, se ruta längre ned till höger. Blad i pappersformat kan hämtas i kyrkan från och med söndagen 10 mars.


Under programperioden startar Al Massira ­- en Alpha-kurs ur ett österländskt perspektiv. Den kristna tron presenteras genom en kronologisk översikt av Bibeln i sin ursprungliga miljö i mellanöstern. Håll ögon och öron öppna, mer information om detta senare. Alla är välkomna!

Söndag 12 maj är det en samlyst gudstjänst för Jämtlandsdistriktet. Söndagen är också en temadag kring  ”Öppnare än vi tror”. - Att dela tro i ett sekulariserat land. Equmeniakyrkan Region Mitt mfl medverkar och den gemensamma Equmeniakören sjunger.