söndag 30 juni 2019

Gudstjänst

Söndag 7 juli kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst


3 söndag efter trefaldighet 

"Förlorad och återfunnen"  Anders Silfverdal
Leif Schelin 
m.fl  
Sång:

Åke Myrberg

Piano/Orgel: 
Ulla Nilsson 

Kyrkfika