fredag 7 juni 2019

Nattvardsgudstjänst

Söndag 9 juni kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst


Pingstdagen "Den helige Anden"  


Leif Schelin 
Barbro Häller 


Sång & musik: 
Ingrid & Per Sundbom

Kyrkfika