tisdag 13 augusti 2019

Nattvardsgudstjänst

Söndag 18 augusti kl. 11.00
Nattvardsgudstjänst9 sön efter trefaldighet

"Guds förvaltare"

Leif Schelin
Peter Carlsson

Sång och musik:
Per och Ingrid Sundbom

Kyrkfika