fredag 20 september 2019

Programblad för perioden september till november 2019

Programblad för perioden september till några helger in i december 2019 är nu, något försenat, färdigställt.

Programbladet finns åtkomligt både i pappersformat och i digitalt format från hemsidan, se ruta längre ned till höger. Blad i pappersformat kan hämtas i kyrkan från och med söndagen 22 september.


Kören, under Maria Langefors ledning, fortsätter glädjande nog sin verksamhet och sjunger upp vid fyra tillfällen under perioden.

Andra helgen i november har vi besök från Region Mitt då Sara Löfstedt predikar vid gudstjänsten. Vid missionsgudstjänsten första advent talar Gerard Willemsen, chef för internationella enheten, Equmeniakyrkan.