onsdag 9 oktober 2019

Nattvardsgudstjänst

Söndag 13 oktober kl. 11.00

Nattvardsgudstjänst


Tacksägelsedagen - Lovsång!



Leif Schelin 
Lena Kolak

Kören
 
Kyrkfika