söndag 3 november 2019

Lördag 9 november                     Söndag 10 november
Kl. 13.00 - 17.00                                                Kl. 11.00

Glöd-samling i                                         Gudstjänst 
Brunflo Missionskyrka                                    
Växtpoolinformation                                           Predikan: Sara Löfstedt

Föreläsning och samtal med                             Hamid Tivpoor                                                                  Mikael Nilsson & Sara Löfstedt                                    
Undervisning om att våga gå i tro                      Musik: Maria Langefors                

Fika och samtal                                                  Kyrkfika 
Andakt och bön                                                       

Söndag 17 november
Kl. 11.00
Gudstjänst 
Domsändagen 
Predikan: Hamid Tivpoor
Ingegerd Silverdahl

Musik: Maria Langefors
Kyrkfika