fredag 6 december 2019

Programblad för perioden december 2019 till februari 2020

Programblad för perioden december 2019 till februari 2020 (och några helger in i mars)  är nu färdigt.

Programbladet finns åtkomligt i både pappersformat och digitalt format från hemsidan, se ruta längre ned till höger. Se även flik "Program" ovan! Blad i pappersformat kan hämtas i kyrkan från och med söndagen 2a advent.


Ekumeniska böneveckan infaller som vanligt 18-25 januari (alltid samma datum). Detta år med temat "De visade oss särskild omsorg". Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare för Alpha, är inbjuden som gästtalare.

Söndagen de 8 mars är det dags för en ny Glödsamling i Storsjöbygden. Vår regionala kyrkoledare P-O Byrskog medverkar vid samlingen. Mer om detta senare.