fredag 24 januari 2020

Gudstjänst

Söndag 26 januari kl. 11.00
Gudstjänst 


3 Söndag efter Trettondagen

Tema: Jesus skapar tro

Leif Schelin
Hamid Tivpoor

Musik: Maria Langefors

Kören sjunger

Kyrkfika