fredag 24 april 2020

Den gode herden

Utifrån den situation som råder och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är alla samlingar i vår församling fortfarande inställda.  

Joh 10:22-30
Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade: "Hur länge skall du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet." Jesus svarade: "Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och Fadern är ett."

Vad säger den Gode Herdens röst; Jesu röst, Guds röst?
Hur hör jag den? Hur känner jag igen den?
Jesu röst säger: Frid!
Frid är det man känner igen Guds röst på.
Frid i de djupa vrårna av själen, frid i djupet av själen och inte minst i en ahaupplevelse i Guds djupa finurliga rättvisa.

Jesu säger i bergspredikan:
Gör er inga bekymmer. Döm inte. Var uppmärksam på vad ditt hjärta åtrår. Tacka för dagen och brödet och förlåt varandra. Fasta inte, be inte i andra människors åsyn för att de skall se eller höra, utan för och till Gud. 
Ge utan att visa eller att någon vet. Älska alla, även din fiende. 
Men – är det möjligt? Ja – du kan känna det i ditt hjärta – där finns Guds tilltal, där finns friden – det är inte självklart enkelt, men möjligt. 
Vi får träna på att: Lyssna på den Gode Herdens röst som säger sanningen – där friden bor.