torsdag 30 april 2020

Vägen till livet.

Utifrån den situation som råder och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är alla samlingar i vår församling fortfarande inställda.  

Sköna maj är Välkommen. Våren är äntligen här. Sången.

Söndagens tema är: "Vägen till livet".
I söndagens text säger Jesus till lärjungarna: "Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek."


Vägen till livet... medan vi lever, bygger, letar, roar och oroar oss ser Jesus på oss med kärlek - med ordan sagda: JAG, är livet, sanningen och vägen. 
Tro på detta. Bara i detta finns den frid vi söker i allt annat vi sysslar med.