tisdag 12 maj 2020

Bönsöndagen

Vi samlas under enkla förhållanden onsdagar kl. 18.30 till bön och söndagar kl. 11.00 till Gudstjänst där vi håller oss till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra  samlingar i vår församling är fortfarande inställda. 

Tröstens ord finns i raderna i kommande söndags text! Ja här finns Evangelium!
Vi behöver inte förställa oss, vi behöver inte göra oss till – vi får vara såsom vi är. Och det är Guds nåd.Matt 6:5-8
Jesus sade: "När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det."


Tröstens ord är det också att vi alla är lika. 
Jesus säger: När ni ber – inte om ni ber.
Han vet att vi alla behöver Honom.
Någon gång i livet kommer vi alla till en punkt då vi kommer att be. 
Nu på söndag är det Bönsöndagen - en speciell dag för bön. 
Som kristen är det naturligt att be – liksom i de flesta andra religioner.
Men kanske måste vi tänka över skillnaderna på vad bönen är i de olika religionerna?
Är vi tillsagda att be – ett visst antal gånger per dag, vissa speciella böner, viss lång tid - eller får vi be och be om hjälp när vi vill?
Ber vi för att genom bönen förtjäna Gud - eller ber vi för att vi har nåd?
Är bönen vår väg till Gud - eller är bönen Guds väg till oss?
Är bönen en ritual - eller är den en relation?

I texten ovan säger Jesus att Gud redan vet vad vi behöver innan vi ber - så enkelt är det. 
Följ Honom som sa följ mig - Jag är vägen, sanningen och livet.