torsdag 28 maj 2020

Pingst - Den heliga Anden

Vi samlas under enkla förhållanden: bön onsdagar kl. 18.30 
Gudstjänst söndagar kl. 11.00 
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra  samlingar i vår församling är fortfarande inställda. Söndag  31 maj    Joh 7:37-39
På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: 
"Är någon törstig, så kom till mig och drick. 
Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, 
som skriften säger." 
Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.