onsdag 17 juni 2020

Johannes Döparens dag

Vi samlas under enkla förhållanden: bön onsdagar kl. 18.30 
Gudstjänst söndagar kl. 11.00 
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra  samlingar i vår församling är fortfarande inställda. 


Söndag  21 juni   Samling kl. 11.00
                                                                       

Jes 42:5

Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, 
brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som gett liv åt människorna där, 
livsande åt dem som vandrar på jorden.Midsommar, inte svårt att förundras över förvandlingen som skett på några veckor – från död till liv i naturen. Kretsloppet  cirkelgången som åter ger liv till träd och blommor, fåglar som återvänder till vårt land. 

Någonstans tar vi det också för givet, det är ”naturligt”. Vi tror oss veta att det skall vara så och hur det sker. Samtidigt lär vi oss hela tiden nya saker om vår naturliga ”natur”. Vetenskapen dyker allt djupare ner i hur allt fungerar och ser ut och det verkar bli allt svårare att förklara vår "naturliga" tillvaro. Detta är i sig en skönhet som visar på Bibelns djup i beskrivningen av vår och allts existens och att det finns en Skapare bakom allt. 

Av jord är vi komna, molekyler av jordens stoft. Jord skall vi åter vara. En cirkelgång gäller för naturens ingredienser. Men - så har människan något unikt. Hos henne är Guds andes liv ”inblåst”. Hon är inte endast stoft, molekyler, av ”jord” kommen. Hon är speciell, hon har ett andligt liv, en andlig varelse.