onsdag 22 juli 2020

Kristi förklaringsdag söndag 26 juli

Söndag 26 juli        Ingen samling

Tema: Jesus förhärligad. 

Luk 9:28-36

Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: "Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia" — han visste inte vad han sade. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: "Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom", och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon.

När vi i församlingen, i församlingarna i världen, säger Avlad av den helige ande, är det Gud som har blivit människa i Jesus Kristus.

När vi säger född av jungfru Maria – är det människa som Gud blir i Jesus Kristus.

Jesus, både Gud och människa samtidigt - Det är Kristi förklaringsdag – det är om Honom det handlar – inte vad andra människor tror om honom, tycker om honom, eller gör i hans namn.

Guds röst sa uppe på berget: Detta är min sonLyssna till HONOM!

Det är Gus ord till oss idag: Lyssna till Honom, lyssna till Jesu ord till dig.