torsdag 20 augusti 2020

11 söndag efter Trefaldighet - Tro och liv

Vi samlas under enkla förhållanden: bön onsdagar kl. 18.30 
Gudstjänst söndagar kl. 11.00 
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra samlingar i vår församling är fortfarande inställda. 

Söndag 23 augusti    kl. 11.00   Tro och liv

Psaltaren 143:6–8

Jag sträcker mina händer mot dig,
öppnar mig som törstig jord.

Herre, skynda att svara mig,

jag orkar inte mer.

Dölj inte ditt ansikte för mig,

då blir jag lik dem som lagts i graven.

Låt mig var morgon möta din trofasthet,

ty jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg jag skall gå,

jag sätter mitt hopp till dig.