onsdag 5 augusti 2020

9 sön e trefaldighet – Goda förvaltare

Vi samlas under enkla förhållanden: bön onsdagar kl. 18.30 
Gudstjänst söndagar kl. 11.00 
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra samlingar i vår församling är fortfarande inställda. 

Söndag 9 augusti    kl. 11.00   Goda förvaltare

Ps 8

Herre, vår härskare, 
väldigt är ditt namn över hela jorden. 
Jag vill besjunga din himmelska prakt 
med ett barns, ett dibarns mun. 
Du har rest ett värn mot dina fiender 
för att betvinga ovän och hämnare. 
När jag ser din himmel, som dina fingrar format, 
månen och stjärnorna du fäste där, 
vad är då en människa att du tänker på henne, 
en dödlig att du tar dig an honom? 
Du gjorde honom nästan till en gud, 
med ära och härlighet krönte du honom. 
Du lät honom härska över dina verk, 
allt lade du under hans fötter: 
får och oxar, all boskap, 
och markens vilda djur, 
himlens fåglar och havets fiskar, 
allt som vandrar havets stigar. 
Herre, vår härskare, 
väldigt är ditt namn över hela jorden.