onsdag 2 september 2020

13 söndag efter trefaldighet

Vi samlas under enkla förhållanden: bön onsdagar kl. 18.30 
Gudstjänst söndagar kl. 11.00 
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Alla andra samlingar i vår församling är fortfarande inställda. 

Söndag 6 september  Gudstjänst  kl. 11.00   Medmänniskan

Församlingens Höstupptakt.

Nattvard, medlemsintagning, installation, kyrkfika.

Matt 7:12

Jesus sade: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger."