fredag 25 september 2020

16 efter Trefaldighet

Vi samlas under enkla förhållanden: Gudstjänst söndagar kl. 11.00, bön ojämna veckor och körövning jämna veckor onsdagar kl 18.30.
Vi håller oss då till gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 

Söndag 27 september  Gudstjänst  kl. 11.00

Webbgudstjänst från kyrkokonferensen 

Gudstjänst med avskiljning- och förbönsakter

Biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin predikar i gudstjänsten som leds av Klas Johansson. För sången och musiken svarar Immanuel gospel och en grupp med Victor Bodell i spetsen. Dessutom får vi även här ett inslag från ”webbkören” med sångare från hela landet.I denna gudstjänst avskiljs biträdande kyrkoledare och regional kyrkoledare i Öst, samt missionär, som alla finns på plats i Immanuelskyrkan, Stockholm.
Det är även förbönsakt för de som har internationella uppdrag eller skall ut i vägledningsåret. Dessa samlas lokalt i sin församling, eller motsvarande, och följer gudstjänsten därifrån tillsammans med pastor och/eller andra företrädare i församlingen som är med i förbönen för dem när det momentet kommer.
Även i denna gudstjänst kommer det att ges tid för ljuständning och förbön för er som följer gudstjänsten hemma eller i er församling.